Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Начальник тренажерного комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку фізкультурно-масової та спортивної роботи, що регламентують діяльність фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів; основи економіки, організації праці і управління; основи законодавства з праці та цивільного законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє та впроваджує нормативні та інструктивні матеріали, що забезпечують успішну роботу тренажерного залу. Організовує методичну підготовку інструкторів тренажерного залу. Проводить методичні наради. Оцінює рівень професійної підготовки інструкторів. Стежить за виконанням співробітниками посадових інструкцій. Аналізує і вивчає пропозиції осіб, які займаються в тренажерному залі, щодо фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та соціально-психологічних заходів. Проводить контроль за станом службових приміщень та тренажерного обладнання. Забезпечує своєчасний їх ремонт та обслуговування. Відповідає за виконання присутніми правил безпечної поведінки під час проведення занять у тренажерному залі. Вивчає світовий досвід і практику організації і управління діяльністю тренажерних залів. Розробляє та подає на затвердження до керівних органів штатний розпис, кошторис прибутків та видатків. Контролює витрати коштів у відповідності до затвердженого кошторису.