* *
Інструкція для посади "Начальник тренажерного комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник тренажерного комплексу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку фізкультурно-масової та спортивної роботи, що регламентують діяльність фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів;
      - основи економіки, організації праці і управління;
      - основи законодавства з праці та цивільного законодавства;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - державну мову.

1.4. Начальник тренажерного комплексу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник тренажерного комплексу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник тренажерного комплексу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник тренажерного комплексу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє та впроваджує нормативні та інструктивні матеріали, що забезпечують успішну роботу тренажерного залу.

2.2. Організовує методичну підготовку інструкторів тренажерного залу.

2.3. Проводить методичні наради.

2.4. Оцінює рівень професійної підготовки інструкторів.

2.5. Стежить за виконанням співробітниками посадових інструкцій.

2.6. Аналізує і вивчає пропозиції осіб, які займаються в тренажерному залі, щодо фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та соціально-психологічних заходів.

2.7. Проводить контроль за станом службових приміщень та тренажерного обладнання.

2.8. Забезпечує своєчасний їх ремонт та обслуговування.

2.9. Відповідає за виконання присутніми правил безпечної поведінки під час проведення занять у тренажерному залі.

2.10. Вивчає світовий досвід і практику організації і управління діяльністю тренажерних залів.

2.11. Розробляє та подає на затвердження до керівних органів штатний розпис, кошторис прибутків та видатків.

2.12. Контролює витрати коштів у відповідності до затвердженого кошторису.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник тренажерного комплексу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник тренажерного комплексу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник тренажерного комплексу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник тренажерного комплексу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник тренажерного комплексу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник тренажерного комплексу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник тренажерного комплексу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник тренажерного комплексу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник тренажерного комплексу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник тренажерного комплексу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник тренажерного комплексу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник тренажерного комплексу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник тренажерного комплексу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник тренажерного комплексу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник тренажерного комплексу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник тренажерного комплексу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.