* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Головний архітектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: перспективи розвитку галузей народного господарства, науки та техніки; методи проектування; економіку й організацію проектування та інженерних досліджень; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва; постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів; порядок проведення торгів (тендерів) у будівництві; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, охорони навколишнього середовища та протипожежного захисту; будівельні норми та правила; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з питань розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; основи стандартизації й патентоведення; економіку й організацію будівництва; авторське право; засоби автоматизації проектних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво розробленням архітектурної частини (розділу) комплексних проектів об'єктів різного призначення. Бере безпосередню участь у проектуванні, розробленні проектних пропозицій та генеральних планів будов, погодженні з відповідними органами проектних рішень та умов здійснення будівництва. Забезпечує дотримання встановлених строків виконання проектних робіт, підвищення їх якості та економічності, а також відповідності прийнятих проектних рішень діючим нормативним документам з проектування та будівництва. Готує матеріали для укладання договорів із замовниками та субпідрядними організаціями на проведення проектно-вишукувальних робіт. Розробляє технічні завдання субпідрядним організаціям і забезпечує їх даними, необхідними для виконання робіт. Організовує проведення патентних досліджень для забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень та їх патентоспроможності. Формулює завдання щодо розроблення розділів (частин) проекту і видає їх виконавцям. Перевіряє відповідність розроблених проектних рішень виданим завданням. Бере участь в узгодженні проектних рішень та в обговоренні проектів у організаціях та органах експертизи. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів щодо питань його компетенції. Готує пропозиції про внесення змін у робочу документацію у зв'язку з введенням у дію нових нормативних документів. Забезпечує аналіз і узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об'єктів. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.