* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; правила експлуатації театрально-видовищного підприємства; основи економіки, організації праці та управління; порядок ведення квиткового господарства, розповсюдження реклами; основи трудового законодавства, бухгалтерського обліку; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує виконання поточного плану показу вистав і обслуговування глядачів на стаціонарі, виїздах і гастролях. Забезпечує своєчасну інформацію населення про проведення мистецьких заходів та високу культуру обслуговування глядачів. Здійснює обсяг робіт, пов'язаних з випуском у світ рекламної продукції (програм, буклетів тощо) та їх реалізацію глядачам. Організує роботу квиткового господарства з продажу квитків та здійснює оперативний контроль за ходом їх реалізації. Контролює роботу квиткової каси, гардеробу для глядачів, прибиральників та інших працівників обслуговуючого персоналу із надання необхідних послуг і створення належних умов для глядачів. Забезпечує підготовку та проведення виїзних вистав (програм) та організує перевезення працівників та майна. Проводить роботу з організації і проведення гастролей. Організує підготовку майданчиків для показу вистав (програм) на гастролях, забезпечує бронювання місць у готелях для розміщення колективу. Чергує під час проведення вистав (програм). Організує роботу обслуговуючого персоналу щодо дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує контроль за дотриманням правил поведінки у громадських місцях та правил протипожежної безпеки.