* *
Інструкція для посади "Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - правила експлуатації театрально-видовищного підприємства;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - порядок ведення квиткового господарства, розповсюдження реклами;
      - основи трудового законодавства, бухгалтерського обліку;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує виконання поточного плану показу вистав і обслуговування глядачів на стаціонарі, виїздах і гастролях.

2.2. Забезпечує своєчасну інформацію населення про проведення мистецьких заходів та високу культуру обслуговування глядачів.

2.3. Здійснює обсяг робіт, пов'язаних з випуском у світ рекламної продукції (програм, буклетів тощо) та їх реалізацію глядачам.

2.4. Організує роботу квиткового господарства з продажу квитків та здійснює оперативний контроль за ходом їх реалізації.

2.5. Контролює роботу квиткової каси, гардеробу для глядачів, прибиральників та інших працівників обслуговуючого персоналу із надання необхідних послуг і створення належних умов для глядачів.

2.6. Забезпечує підготовку та проведення виїзних вистав (програм) та організує перевезення працівників та майна.

2.7. Проводить роботу з організації і проведення гастролей.

2.8. Організує підготовку майданчиків для показу вистав (програм) на гастролях, забезпечує бронювання місць у готелях для розміщення колективу.

2.9. Чергує під час проведення вистав (програм).

2.10. Організує роботу обслуговуючого персоналу щодо дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Забезпечує контроль за дотриманням правил поведінки у громадських місцях та правил протипожежної безпеки.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний адміністратор театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.