* *
Інструкція для посади "Головний адміністратор кінотеатру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний адміністратор кінотеатру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Післядипломна освіта в галузі управління. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали;
      - організаційну структуру управління кінотеатру;
      - правила і обов'язки працівників, режим їх роботи;
      - правила і методи організації процесу обслуговування глядачів;
      - основи маркетингу;
      - принципи планування і оформлення приміщень, організації реклами;
      - основи естетики, етики, психології;
      - основи економіки, організації праці і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Головний адміністратор кінотеатру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний адміністратор кінотеатру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний адміністратор кінотеатру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний адміністратор кінотеатру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію ефективного і культурного обслуговування глядачів.

2.2. Створює для них комфортні умови.

2.3. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

2.4. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням глядачів і вживає відповідних організаційно-технічних заходів.

2.5. Організовує проведення в кінотеатрі кінофестивалів, тематичних показів кінофільмів, лекцій, бесід, зустрічей з діячами науки, культури та мистецтва.

2.6. Веде облік проведених культурно-масових заходів.

2.7. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будинку кінотеатру.

2.8. Організовує забезпечення чистоти і порядку у приміщеннях кінотеатру і на прилеглих до нього територіях.

2.9. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей і фінансових ресурсів кінотеатру.

2.10. Забезпечує своєчасну здачу вирученої готівки.

2.11. Контролює додержання працівниками кінотеатру трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту.

2.12. Інформує керівництво кінотеатру про наявні недоліки в організації обслуговування глядачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва.

2.13. Під час відсутності директора кінотеатру вирішує всі організаційно-господарські питання в межах наданих йому прав.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний адміністратор кінотеатру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний адміністратор кінотеатру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний адміністратор кінотеатру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний адміністратор кінотеатру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний адміністратор кінотеатру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний адміністратор кінотеатру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний адміністратор кінотеатру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний адміністратор кінотеатру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний адміністратор кінотеатру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний адміністратор кінотеатру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний адміністратор кінотеатру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний адміністратор кінотеатру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний адміністратор кінотеатру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний адміністратор кінотеатру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний адміністратор кінотеатру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний адміністратор кінотеатру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.