* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Головний адміністратор кінотеатру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Післядипломна освіта в галузі управління.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали; організаційну структуру управління кінотеатру; правила і обов'язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування глядачів; основи маркетингу; принципи планування і оформлення приміщень, організації реклами; основи естетики, етики, психології; основи економіки, організації праці і управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію ефективного і культурного обслуговування глядачів. Створює для них комфортні умови. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням глядачів і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Організовує проведення в кінотеатрі кінофестивалів, тематичних показів кінофільмів, лекцій, бесід, зустрічей з діячами науки, культури та мистецтва. Веде облік проведених культурно-масових заходів. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будинку кінотеатру. Організовує забезпечення чистоти і порядку у приміщеннях кінотеатру і на прилеглих до нього територіях. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей і фінансових ресурсів кінотеатру. Забезпечує своєчасну здачу вирученої готівки. Контролює додержання працівниками кінотеатру трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво кінотеатру про наявні недоліки в організації обслуговування глядачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва. Під час відсутності директора кінотеатру вирішує всі організаційно-господарські питання в межах наданих йому прав.