* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Головний гідрогеолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали щодо організації та проведення гідрогеологічних робіт під час розміщення та зведення будов і споруд; технологію гідрогеологічних робіт і вимоги до якості їх проведення; види гідрогеологічного обладнання та правила його технічної експлуатації; правила складання, зберігання й обліку виконавчої документації і гідрогеологічних матеріалів; основи економіки, організації будівельного виробництва, праці й управління; досягнення науки й передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення гідрогеологічних робіт; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища під час проведення гідрогеологічних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує своєчасне та якісне виконання гідрогеологічних робіт під час розміщення та зведення будов і споруд. Забезпечує комплексне вивчення гідрогеології території, на якій здійснюється будівництво. Здійснює методичне й технічне керівництво під час проведення гідрогеологічних робіт. Бере участь у проведенні авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт (будівельного водозниження й водовідливу, ін'єкційних і цементаційних робіт, дренажних заходів, водозабірних споруд з використання підземних вод для тимчасового та постійного водопостачання) відповідно до проектної документації та технічних умов. Бере участь у роботі щодо приймання основ споруд, укосів, відкритих і підземних будівельних виробок. Здійснює контроль за експлуатацією водовідливних і водознижувальних систем і водозабірних споруд тимчасового водопостачання, за вживанням заходів щодо безпечного ведення робіт у несприятливих гідрогеологічних умовах (можливість прориву підземних вод у будівельний виробок, пливуни, провально-осідальні явища, пов'язані з водозниженням, та інше), за додержанням правил обліку та збереження виконавчої гідрогеологічної документації. Бере участь у розробленні планів ліквідації аварій, пов'язаних із проривом води. Удосконалює організацію виконання гідрогеологічних робіт; контролює дотримання вимог щодо охорони підземних вод від забруднення в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, збереження режимної гідрогеологічної мережі, що використовується в будівельний період і може бути використана в період експлуатації споруди. Проводить роботу щодо удосконалення методів виконання гідрогеологічних робіт і впровадження нової техніки, розробляє методики спостережень і досліджень. Координує діяльність працівників підрозділів. Забезпечує складання необхідної звітності.