* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; гірничо-геологічні умови залягання вугільних пластів; характеристики, режими роботи та правила експлуатації обладнання, приладів та апаратури для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу та гірничих ударів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств щодо боротьби з викидами вугілля, газу і гірничими ударами; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує організацією робіт щодо боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами. Організовує розроблення та здійснює контроль за виконанням планів і профілактичних заходів щодо боротьби з викидами вугілля і газу на пластах, схильних до раптових викидів вугілля і газу; роботу служб щодо запобігання раптовим викидам; за виконанням вимог правил безпеки та інших нормативних документів з безпечного ведення робіт у шахті. Бере участь: в розгляді та погодженні проектів підготовки та відпрацювання виїмкових полів на пластах, небезпечних через раптовий викид вугілля, газу і гірничі удари; у визначенні потреб шахт у обладнанні, апаратурі та приладах для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу і гірничих ударів; у проведенні перевірок стану охорони праці; в проведенні промислових випробувань нового обладнання, апаратури і приладів; у розслідуванні аварій та нещасних випадків, пов'язаних з раптовими викидами вугілля, породи, газу і гірничими ударами. Готує проекти рішень за результатами науково-дослідних робіт щодо боротьби з викидами вугілля і газу, гірничими ударами; матеріали щодо віднесення пластів до небезпечних та загрозливих через гірничі удари, запобігання нещасним випадкам. Контролює: визначення параметрів захисної дії та зон опорного тиску, достовірність обліку впливу ціликів та крайових частин вугільних пластів; виконання заходів щодо прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів і пісковиків, запобігання раптовим викидам вугілля, породи і газу, оцінювання ефективності застосовуваних способів боротьби з викидами; ведення обліку та аналіз викидів і гірничих ударів, випадків травматизму; відповідність проектів і паспортів відпрацьованих пластів, схильних до раптових викидів вугілля та газу, правилам безпеки та чинним інструкціям. Забезпечує ведення та своєчасне подання установленої документації та звітності.