Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник з буровибухових робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань ведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом; технологією гірничого виробництва; інструкції та правила експлуатації бурової техніки; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; положення та інструкції щодо розроблення технічної документації на бурові та вибухові роботи; правила зберігання та поводження з вибуховими матеріалами; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі ведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво організацією вибухових (буровибухових) робіт на підприємствах. Визначає: основні напрями, перспективи розвитку та впровадження раціональних схем буровибухових робіт; потребу у вибухових речовинах, матеріалах та обладнанні. Розробляє пропозиції щодо удосконалення технології, засобів механізації буровибухових робіт. Організовує: проведення випробувань та впровадження нових вибухових матеріалів, приладів, а також прогресивних методів, що підвищують безпеку та ефективність буровибухових робіт; вивчення передового досвіду з питань ведення вибухових робіт та боротьби з пилом. Бере участь: у плануванні вибухових робіт та доведенні планових завдань до виконавців; у розгляді проектів шахт і розрізів, що будуються та реконструюються; в розробленні планів основних заходів з охорони праці; в розробленні заходів щодо зниження запиленості рудникової атмосфери, запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу, запобігання та зниження захворюваності пневмоконіозом; у перевірці виробничих одиниць, підприємств та організацій з питань стану обліку, зберігання, транспортування, використання вибухових матеріалів та дотримання правил і норм охорони праці під час виконання вибухових робіт; у розробленні норм витрат вибухових матеріалів; у розподілі виділених фондів на проведення буровибухових робіт між виробничими одиницями, підприємствами та організаціями; у випробуванні нових видів вибухових матеріалів та засобів висаджування, індивідуальних засобів захисту від пилу, матеріалів, приладів та обладнання, застосовуваних під час проведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом; у розслідуванні нещасних випадків і аварій, пов'язаних з порушенням правил безпеки під час виконання вибухових робіт та вибухом вугільного пилу; в розробленні заходів щодо їх запобігання; в складанні планів наукових досліджень щодо удосконалення буровибухових робіт; у прийманні іспитів персоналу дільниць вибухових робіт. Аналізує техніко-економічні показники буровибухових робіт. Розглядає і готує до затвердження чи погодження плани ліквідації аварій, заходи щодо боротьби з пилом, проекти комплексного знепилення. Контролює: наявність та правильність ведення технічної документації при організації та проведенні вибухових робіт; виконання на підприємствах вимог Єдиних правил безпеки під час вибухових робіт та інших нормативних документів з вибухових робіт; своєчасне оформлення документації в органах державного нагляду за охороною праці та в Управлінні внутрішніх справ на придбання, зберігання, транспортування та використання вибухових матеріалів строго за призначенням; ведення вибухових робіт; організацію охорони складів вибухових матеріалів. Веде роботу щодо удосконалення паспортів буровибухових робіт. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.