* *
Інструкція для посади "Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - технологію гірничого виробництва;
      - гірничо-геологічні умови залягання вугільних пластів;
      - характеристики, режими роботи та правила експлуатації обладнання, приладів та апаратури для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу та гірничих ударів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств щодо боротьби з викидами вугілля, газу і гірничими ударами;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує організацією робіт щодо боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами.

2.2. Організовує розроблення та здійснює контроль за виконанням планів і профілактичних заходів щодо боротьби з викидами вугілля і газу на пластах, схильних до раптових викидів вугілля і газу; роботу служб щодо запобігання раптовим викидам; за виконанням вимог правил безпеки та інших нормативних документів з безпечного ведення робіт у шахті.

2.3. Бере участь: в розгляді та погодженні проектів підготовки та відпрацювання виїмкових полів на пластах, небезпечних через раптовий викид вугілля, газу і гірничі удари; у визначенні потреб шахт у обладнанні, апаратурі та приладах для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу і гірничих ударів; у проведенні перевірок стану охорони праці; в проведенні промислових випробувань нового обладнання, апаратури і приладів; у розслідуванні аварій та нещасних випадків, пов'язаних з раптовими викидами вугілля, породи, газу і гірничими ударами.

2.4. Готує проекти рішень за результатами науково-дослідних робіт щодо боротьби з викидами вугілля і газу, гірничими ударами; матеріали щодо віднесення пластів до небезпечних та загрозливих через гірничі удари, запобігання нещасним випадкам.

2.5. Контролює: визначення параметрів захисної дії та зон опорного тиску, достовірність обліку впливу ціликів та крайових частин вугільних пластів; виконання заходів щодо прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів і пісковиків, запобігання раптовим викидам вугілля, породи і газу, оцінювання ефективності застосовуваних способів боротьби з викидами; ведення обліку та аналіз викидів і гірничих ударів, випадків травматизму; відповідність проектів і паспортів відпрацьованих пластів, схильних до раптових викидів вугілля та газу, правилам безпеки та чинним інструкціям.

2.6. Забезпечує ведення та своєчасне подання установленої документації та звітності.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник з боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.