Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу облаштування родовищ", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються капітального будівництва; технологію будівельних робіт, способи ведення капітального будівництва; порядок розроблення завдань на будівництво; порядок фінансування і складання проектно-кошторисної документації; технічні умови та інструкції на виконання і приймання виконуваних будівельно-монтажних робіт; документи, які регламентують взаємостосунки підрядної організації із замовником; порядок ведення звітної документації; економіку та організацію будівництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує раціональне використання і підвищення ефективності капітальних вкладень, зниження вартості робіт, підвищення якості будівництва. Організовує розроблення завдань з введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва. Бере участь у підготовці завдань на проведення проектно-дослідних робіт об'єктів, що будуються. Координує роботу підприємства, виробничих підрозділів у сфері капітального будівництва. Здійснює контроль за забезпеченням будов і об'єктів затвердженою проектно-кошторисною документацією. Готує матеріали на фінансування об'єктів, що будуються. Організовує і контролює забезпечення будівельними матеріалами об'єктів, що будуються. Здійснює контроль за перебігом та процесом і якістю будівництва об'єктів. Організовує роботу державних приймальних комісій, готує матеріали до затвердження актів державної комісії. Бере участь у розробленні заходів щодо облаштування родовищ, організовує складання статистичної звітності. Організовує підготовку матеріалів на виплату премій за введення в експлуатацію об'єктів. Проводить роботу з вивчення та освоєння передового досвіду, який сприяє поліпшенню технології, організації виробництва і зросту продуктивності. Бере участь у державних комісіях з приймання об'єктів в експлуатацію. Керує працівниками відділу.