Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення виробничих завдань і оперативного управління ремонтом свердловин; виробничі потужності підприємств; спеціалізацію підрозділів та їх виробничі зв'язки; основи технології виконання ремонту свердловин; організацію оперативного обліку ремонту свердловин; економіку та організацію виробництва, праці та управління; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання робіт з капітального і підземного ремонту свердловин. Бере участь у розробленні завдань з підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює контроль за розробленням і виконанням графіків проведення капітального і підземного ремонту свердловин. Організовує розроблення заходів, спрямованих на збільшення міжремонтного періоду, зменшення частоти ремонтів свердловин. Бере участь у розробленні завдань з проведення науково-дослідних робіт з питань удосконалення техніки і технології підземного і капітального ремонту свердловин. Організовує проведення аналізу причин простоїв і бездії фонду свердловин, а також виявлення причин підземного ремонту. Бере участь в організації впровадження нової техніки і технології робіт з ремонту свердловин, нових методів підвищення нафтовіддачі пластів. Розподіляє між виробничими підрозділами устаткування, матеріали, запасні частини для капітального і підземного ремонту свердловин. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду. Бере участь у розслідуванні аварій під час ремонту свердловин та розробленні заходів щодо їх запобігання. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітності. Координує діяльність виробничих підрозділів, зайнятих ремонтом свердловин. Керує робітниками відділу.