Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення виробничих завдань і оперативного управління ремонтом свердловин;
      - виробничі потужності підприємств;
      - спеціалізацію підрозділів та їх виробничі зв'язки;
      - основи технології виконання ремонту свердловин;
      - організацію оперативного обліку ремонту свердловин;
      - економіку та організацію виробництва, праці та управління;
      - законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання робіт з капітального і підземного ремонту свердловин.

2.2. Бере участь у розробленні завдань з підземного і капітального ремонту свердловин.

2.3. Здійснює контроль за розробленням і виконанням графіків проведення капітального і підземного ремонту свердловин.

2.4. Організовує розроблення заходів, спрямованих на збільшення міжремонтного періоду, зменшення частоти ремонтів свердловин.

2.5. Бере участь у розробленні завдань з проведення науково-дослідних робіт з питань удосконалення техніки і технології підземного і капітального ремонту свердловин.

2.6. Організовує проведення аналізу причин простоїв і бездії фонду свердловин, а також виявлення причин підземного ремонту.

2.7. Бере участь в організації впровадження нової техніки і технології робіт з ремонту свердловин, нових методів підвищення нафтовіддачі пластів.

2.8. Розподіляє між виробничими підрозділами устаткування, матеріали, запасні частини для капітального і підземного ремонту свердловин.

2.9. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду.

2.10. Бере участь у розслідуванні аварій під час ремонту свердловин та розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.11. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітності.

2.12. Координує діяльність виробничих підрозділів, зайнятих ремонтом свердловин.

2.13. Керує робітниками відділу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробничого відділу з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.