Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань і оперативного керування виробництвом;
      - перспективи розвитку підприємства;
      - виробничі потужності;
      - спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними;
      - види виконуваних робіт;
      - організацію оперативного процесу виробництва;
      - технологію видобутку нафти і газу;
      - технологію проведення капітального і підземного ремонту свердловин;
      - правила технічної експлуатації нафтогазопромислового устаткування;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазовидобувної промисловості;
      - економіку та організацію виробництва, праці та управління;
      - законодавство з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оперативне регулювання процесу виробництва, ритмічну роботу підприємства.

2.2. Координує діяльність виробничих підрозділів (цехів) з видобутку і внутрішньопромислового збору нафти і газу.

2.3. Керує розробленням і доведенням оперативних виробничих завдань до кожного виробничого підприємства (підрозділу).

2.4. Організовує розроблення організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання завдань з видобутку нафти і газу, підвищення нафтовіддачі пластів; здійснює контроль за їх виконанням.

2.5. Керує розробленням завдань з підземного та капітального ремонту свердловин і здійснює контроль за їх виконанням.

2.6. Бере участь у розробленні заходів щодо скорочення недіючих свердловин, підвищення автоматизації у видобуванні і обліку нафти, газу та рідини, яка закачується у пласт.

2.7. Бере участь у розробленні завдань з розвитку, реконструкції та підготовки виробництва з урахуванням зниження трудовитрат.

2.8. Бере участь у складанні завдань на проектування, виконання проектно-розвідувальних робіт.

2.9. Аналізує виробничі показники роботи нафтогазовидобувних підприємств (цехів) і стан використання експлуатаційного фонду свердловин.

2.10. Бере участь у розробленні норм потреби в обладнанні та витратах матеріалів, контролює їх використання.

2.11. Здійснює контроль за веденням робіт з погляду відповідності технологічної документації конкретним умовам, технічним нормативам і вимогам правил безпеки та виробничої санітарії.

2.12. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо.

2.13. Організовує своєчасне складання статистичної звітності.

2.14. Бере участь у роботі комісії з розслідувань нещасних випадків.

2.15. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду з питань технології видобування нафти, газу і газового конденсату.

2.16. Керує працівниками відділу.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.