Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу в бурінні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробничого відділу в бурінні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного управління виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань та оперативного керування виробництвом;
      - виробничі потужності підприємства, перспективи його технічного розвитку;
      - спеціалізацію цехів, дільниць, служб, виробничі зв'язки між ними;
      - види виконуваних робіт;
      - основи технології виробництва;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології виробництва;
      - чинні стандарти;
      - законодавство про охорону надр і навколишнього середовища;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник виробничого відділу в бурінні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробничого відділу в бурінні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробничого відділу в бурінні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробничого відділу в бурінні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво щодо виконання встановленого плану з буріння свердловин.

2.2. Бере участь у розробленні завдань з ведення бурових робіт та удосконалення процесів буріння.

2.3. Керує розробленням завдань з матеріально-технічного забезпечення підприємства.

2.4. Здійснює керівництво розробленням графіків будівництва свердловин і раціональним рухом бурових верстатів.

2.5. Керує розробленням виробничих програм і календарних графіків з буріння свердловин для бригад, дільниць, цехів і організовує систематичний контроль за їх виконанням.

2.6. Здійснює керівництво роботою щодо зниження обсягів незавершеного будівництва, здавання свердловин замовнику.

2.7. Керує розробленням організаційно-технічних заходів щодо підготування підприємства до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди та запобігання забрудненню навколишнього середовища.

2.8. Бере участь у складанні графіків розбурювання родовищ та їх облаштування, у прийомі розвідувальних площ і родовищ для промислового розроблення на нафту і газ.

2.9. Веде контроль за роботою із зачищення земель, рекультивації і здавання їх сільськогосподарським підприємствам.

2.10. Аналізує виробничі показники роботи з будівництва нафтових і газових свердловин.

2.11. Організовує оперативний контроль за веденням технічної документації, забезпеченням бригад матеріалами, інструментом та іншим.

2.12. Розробляє організаційно-технічні заходи з економії матеріально-технічних ресурсів, організовує контроль за раціональними витратами матеріалів.

2.13. Проводить роботу з вивчення та освоєння передового досвіду, який сприяє вдосконаленню технології, організації виробництва і зросту продуктивності праці.

2.14. Бере участь у роботі комісії з розслідування важких і групових нещасних випадків.

2.15. Організовує своєчасне та якісне складання встановленої статистичної звітності.

2.16. Керує працівниками відділу.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробничого відділу в бурінні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробничого відділу в бурінні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробничого відділу в бурінні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробничого відділу в бурінні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробничого відділу в бурінні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробничого відділу в бурінні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробничого відділу в бурінні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробничого відділу в бурінні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробничого відділу в бурінні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробничого відділу в бурінні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробничого відділу в бурінні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробничого відділу в бурінні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробничого відділу в бурінні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробничого відділу в бурінні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробничого відділу в бурінні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробничого відділу в бурінні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.