Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу облаштування родовищ", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробничого відділу облаштування родовищ" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються капітального будівництва;
      - технологію будівельних робіт, способи ведення капітального будівництва;
      - порядок розроблення завдань на будівництво;
      - порядок фінансування і складання проектно-кошторисної документації;
      - технічні умови та інструкції на виконання і приймання виконуваних будівельно-монтажних робіт;
      - документи, які регламентують взаємостосунки підрядної організації із замовником;
      - порядок ведення звітної документації;
      - економіку та організацію будівництва, праці та управління;
      - законодавство з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує раціональне використання і підвищення ефективності капітальних вкладень, зниження вартості робіт, підвищення якості будівництва.

2.2. Організовує розроблення завдань з введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва.

2.3. Бере участь у підготовці завдань на проведення проектно-дослідних робіт об'єктів, що будуються.

2.4. Координує роботу підприємства, виробничих підрозділів у сфері капітального будівництва.

2.5. Здійснює контроль за забезпеченням будов і об'єктів затвердженою проектно-кошторисною документацією.

2.6. Готує матеріали на фінансування об'єктів, що будуються.

2.7. Організовує і контролює забезпечення будівельними матеріалами об'єктів, що будуються.

2.8. Здійснює контроль за перебігом та процесом і якістю будівництва об'єктів.

2.9. Організовує роботу державних приймальних комісій, готує матеріали до затвердження актів державної комісії.

2.10. Бере участь у розробленні заходів щодо облаштування родовищ, організовує складання статистичної звітності.

2.11. Організовує підготовку матеріалів на виплату премій за введення в експлуатацію об'єктів.

2.12. Проводить роботу з вивчення та освоєння передового досвіду, який сприяє поліпшенню технології, організації виробництва і зросту продуктивності.

2.13. Бере участь у державних комісіях з приймання об'єктів в експлуатацію.

2.14. Керує працівниками відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробничого відділу облаштування родовищ несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.