Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу з видобутку нафти, газу та конденсату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань і оперативного керування виробництвом; перспективи розвитку підприємства; виробничі потужності; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; види виконуваних робіт; організацію оперативного процесу виробництва; технологію видобутку нафти і газу; технологію проведення капітального і підземного ремонту свердловин; правила технічної експлуатації нафтогазопромислового устаткування; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазовидобувної промисловості; економіку та організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує оперативне регулювання процесу виробництва, ритмічну роботу підприємства. Координує діяльність виробничих підрозділів (цехів) з видобутку і внутрішньопромислового збору нафти і газу. Керує розробленням і доведенням оперативних виробничих завдань до кожного виробничого підприємства (підрозділу). Організовує розроблення організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання завдань з видобутку нафти і газу, підвищення нафтовіддачі пластів; здійснює контроль за їх виконанням. Керує розробленням завдань з підземного та капітального ремонту свердловин і здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь у розробленні заходів щодо скорочення недіючих свердловин, підвищення автоматизації у видобуванні і обліку нафти, газу та рідини, яка закачується у пласт. Бере участь у розробленні завдань з розвитку, реконструкції та підготовки виробництва з урахуванням зниження трудовитрат. Бере участь у складанні завдань на проектування, виконання проектно-розвідувальних робіт. Аналізує виробничі показники роботи нафтогазовидобувних підприємств (цехів) і стан використання експлуатаційного фонду свердловин. Бере участь у розробленні норм потреби в обладнанні та витратах матеріалів, контролює їх використання. Здійснює контроль за веденням робіт з погляду відповідності технологічної документації конкретним умовам, технічним нормативам і вимогам правил безпеки та виробничої санітарії. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо. Організовує своєчасне складання статистичної звітності. Бере участь у роботі комісії з розслідувань нещасних випадків. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду з питань технології видобування нафти, газу і газового конденсату. Керує працівниками відділу.