Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах на державній службі не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку; державну політику за напрямом діяльності управління; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю управління у межах делегованих йому начальником управління повноважень. У разі відсутності начальника управління виконує його обов’язки. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та в межах закріплених за управлінням показників з питань, що належать до його компетенції. Аналізує виконання нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції управління у межах наданих повноважень. Готує проекти рішень за напрямами діяльності управління у межах повноважень, наданих управлінню, з питань, що належать до його компетенції. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян за напрямом діяльності управління, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Подає у межах своєї компетенції начальнику управління пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на управління, керуючись вимогами чинного законодавства. Вживає заходів щодо виконання вимог законодавства України із захисту державної таємниці, контролює ведення діловодства, збереження документів згідно з чинним законодавством. У межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавської дисципліни. Забезпечує дотримання особовим складом управління вимог чинного законодавства.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти управління в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень; організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; у встановленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління; брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Держспецзв'язку, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності та повноважень управління; розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.