* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник з шахтового будівництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань капітального будівництва; технологію будівельних гірничо-капітальних робіт; матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; правила фінансування капітального будівництва; основи банківської справи, будівельні норми і правила; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі капітального будівництва; основи економіки і організації виробництва, праці і управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічний нагляд за якістю будівництва об'єктів і споруд, монтажем обладнання і механізмів, виконуваних підрядними організаціями. Організовує: подання директорові з капітального будівництва планів проектно-пошукових робіт; отримання в проектних організаціях проектно-кошторисної документації та оформлення її до проведення робіт; підготовку і подання пропозицій щодо перспективного та поточного розвитку гірничо-капітальних робіт шахт (розрізів) з техніко-економічними обґрунтуваннями; подання вихідних для оформлення земельних відводів, позиційних списків по об'єктах будівництва; роботу комісії з питань передачі організації, що експлуатує, змонтованого обладнання і закінчених будівництвом об'єктів; підготовку і подання поправок до плану будівництва; претензійну роботу з підрядними організаціями; вивчення і впровадження передового досвіду в галузі гірничо-капітального будівництва. Розробляє пропозиції щодо прискореного введення в дію пускових об'єктів; графіки видавання проектної документації на шахтах (розрізах). Бере участь: у розробленні планів капітального будівництва; у розгляді та погодженні проектів об'єктів, що заново будуються і реконструюються, планів механізації гірничопрохідницьких робіт; у розгляді проектно-кошторисної документації; в огляді потайних та спеціальних робіт; у визначенні потреби в обладнанні та матеріалах. Надає підрядним організаціям необхідні документи для укладання договорів. Розглядає договори підряду на капітальне будівництво; у складі комісії проводить приймання виконаних обсягів робіт на групі шахт (розрізів) і здійснює контроль за оплатою у банківських установах. Контролює: виконання планів капітального будівництва; комплектування об'єктів обладнанням та кабельною продукцією; правильність віднесення витрат на капітальне будівництво. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.