* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник з протипожежного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; конструктивні особливості, призначення, режими роботи протипожежних приладів, апаратів та обладнання, правила їхньої технічної експлуатації; досягнення науки й техніки з питань охорони праці та протипожежного захисту; основи економіки і організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує організацією робіт щодо забезпечення та поліпшення протипожежного стану шахт і розрізів. Організовує: роботу з проведення профілактичних заходів щодо запобігання пожеж на шахтах (розрізах); впровадження нових технічних засобів, що забезпечують протипожежну безпеку; роботу щодо випробування нової апаратури з протипожежного захисту; проведення навчальних тривог. Розглядає і погоджує проекти, нормативні документи з протипожежного захисту; пропозиції щодо затвердження списку пластів, схильних до самозаймання; заходи щодо ведення вогняних робіт. Бере участь: у розробленні планів ліквідації аварій; у розгляді проектів реконструкції та будівництва шахт (розрізів); у визначенні потреб у розподілі протипожежного обладнання і матеріалів між шахтами і розрізами; в проведенні перевірок стану охорони праці та правил безпеки; в проведенні випробувань нових засобів пожежогасіння; в розслідуванні причин самозаймання вугільних пластів, аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їх запобігання. Здійснює: аналіз стану протипожежного захисту; контроль за протипожежним станом гірничих виробок та поверхневих споруд; методичне керівництво і контроль за правильним станом та своєчасним внесенням змін у плани ліквідації аварій; контроль за витратою матеріалів та засобів щодо запобігання і гасіння підземних пожеж, за виконанням наказів і вказівок з питань протипожежного захисту, підготуванням звітних і довідкових матеріалів. Контролює: наявність і роботоздатність протипожежних засобів на шахтах і розрізах; повноту виймання вугілля при відпрацюванні пластів, схильних до самозаймання. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.