Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник механізованих комплексів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; характеристики та режими гірничошахтового обладнання; технологію ремонтних, монтажно-демонтажних робіт; досвід комплексно-механізованого видобування вугілля вітчизняних і зарубіжних підприємств; основи економіки та організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з комплектації, монтажу-демонтажу, ремонту та експлуатації механізованих комплексів. Розробляє: заходи щодо підвищення навантаження на вибій та діюче обладнання; графік монтажу та демонтажу механізованих комплексів і контролює його дотримання; план обладнання лав механізованими комплексами. Бере участь: у складанні графіків капітального ремонту обладнання механізованих комплексів; у проектуванні та впровадженні раціональної організації праці в комплексно-механізованих вибоях; у розробленні пропозицій щодо розподілу і перерозподілу між шахтами механізованих комплексів та запасних частин до них; у розробленні створення безпечних умов праці та пропозицій щодо поліпшення режиму роботи комплексно-механізованих лав; у розслідуванні аварій та нещасних випадків; у здійсненні заходів щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, передового досвіду; в проведенні промислових випробувань нового обладнання; у прийнятті в експлуатацію нових комплексно-механізованих вибоїв; у проведенні інвентаризації механізованих комплексів. Аналізує роботу лав, обладнаних механізованими комплексами; причини аварійності та травматизму. Готує пропозиції щодо ефективного використання механізованих комплексів, заходи щодо забезпечення нормативних термінів при їх монтажі і демонтажі. Розглядає матеріали щодо списання обладнання механізованих комплексів. Контролює: роботу комплексно-механізованих лав, експлуатацію механізованих комплексів; виконання заходів щодо збільшення навантаження і ефективного використання механізованих комплексів; дотримання правил і норм щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.