Інструкція для посади "Головний гірник механізованих комплексів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник механізованих комплексів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - технологію гірничого виробництва;
      - характеристики та режими гірничошахтового обладнання;
      - технологію ремонтних, монтажно-демонтажних робіт;
      - досвід комплексно-механізованого видобування вугілля вітчизняних і зарубіжних підприємств;
      - основи економіки та організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник механізованих комплексів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник механізованих комплексів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник механізованих комплексів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник механізованих комплексів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з комплектації, монтажу-демонтажу, ремонту та експлуатації механізованих комплексів.

2.2. Розробляє: заходи щодо підвищення навантаження на вибій та діюче обладнання; графік монтажу та демонтажу механізованих комплексів і контролює його дотримання; план обладнання лав механізованими комплексами.

2.3. Бере участь: у складанні графіків капітального ремонту обладнання механізованих комплексів; у проектуванні та впровадженні раціональної організації праці в комплексно-механізованих вибоях; у розробленні пропозицій щодо розподілу і перерозподілу між шахтами механізованих комплексів та запасних частин до них; у розробленні створення безпечних умов праці та пропозицій щодо поліпшення режиму роботи комплексно-механізованих лав; у розслідуванні аварій та нещасних випадків; у здійсненні заходів щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, передового досвіду; в проведенні промислових випробувань нового обладнання; у прийнятті в експлуатацію нових комплексно-механізованих вибоїв; у проведенні інвентаризації механізованих комплексів.

2.4. Аналізує роботу лав, обладнаних механізованими комплексами; причини аварійності та травматизму.

2.5. Готує пропозиції щодо ефективного використання механізованих комплексів, заходи щодо забезпечення нормативних термінів при їх монтажі і демонтажі.

2.6. Розглядає матеріали щодо списання обладнання механізованих комплексів.

2.7. Контролює: роботу комплексно-механізованих лав, експлуатацію механізованих комплексів; виконання заходів щодо збільшення навантаження і ефективного використання механізованих комплексів; дотримання правил і норм щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник механізованих комплексів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник механізованих комплексів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник механізованих комплексів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник механізованих комплексів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник механізованих комплексів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник механізованих комплексів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник механізованих комплексів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник механізованих комплексів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник механізованих комплексів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник механізованих комплексів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник механізованих комплексів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник механізованих комплексів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник механізованих комплексів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник механізованих комплексів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник механізованих комплексів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник механізованих комплексів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.