* *
Інструкція для посади "Головний ґрунтознавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний ґрунтознавець" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і ґрунтознавства;
      - агрохімію, методи відбирання зразків ґрунтів та їх аналізу;
      - основи ринкової економіки, управління, нормування, організації та оплати праці;
      - правила експлуатації й можливості застосування сучасних ЕОМ персонального користування в агрономічній роботі;
      - трудове та земельне законодавство;
      - правила охорони навколишнього природного середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний ґрунтознавець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний ґрунтознавець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний ґрунтознавець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний ґрунтознавець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво в об'єднанні і в господарствах району.

2.2. Розробляє заходи з підтримання й підвищення родючості ґрунтів у господарствах і забезпечує їх виконання.

2.3. Організовує і бере участь в агрохімічному обстеженні сільськогосподарських угідь обслуговуваної зони, відбиранні зразків ґрунтів для аналізу.

2.4. Контролює якість і своєчасність виконання аналізів.

2.5. Вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки, передовий досвід та нові методи аналізу ґрунтів.

2.6. Сприяє впровадженню наукової організації праці, ефективному застосуванню чинних положень про оплату праці.

2.7. Веде встановлену документацію, облік та звітність.

2.8. Бере участь в укладанні договорів з господарствами, розробленні виробничих програм, у складанні агрохімічних картограм.

2.9. Контролює додержання правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний ґрунтознавець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний ґрунтознавець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний ґрунтознавець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний ґрунтознавець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний ґрунтознавець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний ґрунтознавець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний ґрунтознавець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний ґрунтознавець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний ґрунтознавець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний ґрунтознавець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний ґрунтознавець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний ґрунтознавець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний ґрунтознавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний ґрунтознавець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний ґрунтознавець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний ґрунтознавець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.