* *
Інструкція для посади "Головний гірник з шахтового будівництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник з шахтового будівництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань капітального будівництва;
      - технологію будівельних гірничо-капітальних робіт;
      - матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - правила фінансування капітального будівництва;
      - основи банківської справи, будівельні норми і правила;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі капітального будівництва;
      - основи економіки і організації виробництва, праці і управління;
      - основи цивільного і трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник з шахтового будівництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник з шахтового будівництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник з шахтового будівництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник з шахтового будівництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічний нагляд за якістю будівництва об'єктів і споруд, монтажем обладнання і механізмів, виконуваних підрядними організаціями.

2.2. Організовує: подання директорові з капітального будівництва планів проектно-пошукових робіт; отримання в проектних організаціях проектно-кошторисної документації та оформлення її до проведення робіт; підготовку і подання пропозицій щодо перспективного та поточного розвитку гірничо-капітальних робіт шахт (розрізів) з техніко-економічними обґрунтуваннями; подання вихідних для оформлення земельних відводів, позиційних списків по об'єктах будівництва; роботу комісії з питань передачі організації, що експлуатує, змонтованого обладнання і закінчених будівництвом об'єктів; підготовку і подання поправок до плану будівництва; претензійну роботу з підрядними організаціями; вивчення і впровадження передового досвіду в галузі гірничо-капітального будівництва.

2.3. Розробляє пропозиції щодо прискореного введення в дію пускових об'єктів; графіки видавання проектної документації на шахтах (розрізах).

2.4. Бере участь: у розробленні планів капітального будівництва; у розгляді та погодженні проектів об'єктів, що заново будуються і реконструюються, планів механізації гірничопрохідницьких робіт; у розгляді проектно-кошторисної документації; в огляді потайних та спеціальних робіт; у визначенні потреби в обладнанні та матеріалах.

2.5. Надає підрядним організаціям необхідні документи для укладання договорів.

2.6. Розглядає договори підряду на капітальне будівництво; у складі комісії проводить приймання виконаних обсягів робіт на групі шахт (розрізів) і здійснює контроль за оплатою у банківських установах.

2.7. Контролює: виконання планів капітального будівництва; комплектування об'єктів обладнанням та кабельною продукцією; правильність віднесення витрат на капітальне будівництво.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник з шахтового будівництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник з шахтового будівництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник з шахтового будівництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник з шахтового будівництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник з шахтового будівництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник з шахтового будівництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник з шахтового будівництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник з шахтового будівництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник з шахтового будівництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник з шахтового будівництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник з шахтового будівництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник з шахтового будівництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник з шахтового будівництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник з шахтового будівництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник з шахтового будівництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник з шахтового будівництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.