Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на командно-керівних посадах у воєнізованій гірничорятувальній службі не менше 5 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції й інші настановчі документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності служби; чинне законодавство з охорони праці; технічні засоби, тактику й організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій та їх профілактики і запобігання; методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій; обслуговувані службою об'єкти; технологію ведення гірничих робіт, використовувані технічні засоби, ступінь аварійної небезпеки, рівень підготовленості до рятування людей і ліквідації аварій; досягнення гірничорятувальної науки й техніки; досвід ліквідації особливо складних аварій на підприємствах вугільної промисловості та інших галузей; перспективи технічного, економічного й соціального розвитку ДВГРС галузі та підлеглої частини; методи господарювання та основи трудового законодавства; економіку, організацію виробництва, праці й управління; правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує, відповідно до чинного Положення про відбування служби у Державній воєнізованій гірничорятувальній службі (ДВГРС), оперативною, профілактичною, господарською та іншими видами діяльності всіх структурних підрозділів гірничорятувальної служби; розроблення на основі наукових прогнозів і соціальних програм перспективних планів її розвитку. Розробляє дислокацію оперативних підрозділів, організовує їх діяльність на ефективну взаємодію в режимі цілодобової готовності до рятування людей і ліквідації аварій; забезпечує виконання обов'язків, які випливають з функцій єдиної державної системи дій у надзвичайних ситуаціях, створює необхідні резерви сил і засобів для проведення гірничорятувальних робіт. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій. Організовує групи оперативно-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт. Особисто керує гірничорятувальними роботами під час ліквідації складних підземних аварій. У разі потреби спускається в шахту для оцінки ситуації на аварійній ділянці і прийняття рішення з тактики ведення аварійно-рятувальних робіт. Організовує і проводить з командирами оперативних підрозділів заняття зі спеціальної підготовки, розбирання процесу проведення гірничорятувальних робіт, які були виконані під час ліквідації особливо складних підземних аварій, а також навчання з тактико-технічної підготовки та інспекторські перевірки у підрозділах. Керує підготовкою і підвищенням кваліфікації всього особового складу. Організовує проведення аналізу аварій і підготовленості обслуговуваних об'єктів до виконання гірничорятувальних робіт, а також розробляє заходи щодо посилення протиаварійного захисту і разом з обслуговуваними підприємствами забезпечує їх виконання. Піклується про соціально-побутові умови й збереження здоров'я особового складу. Затверджує всім структурним підрозділам служби плани фінансування і кошторис на утримання. Приймає рішення з питань придбання та реалізації основних фондів. Укладає договори з підприємствами на обслуговування їх гірничорятувальними підрозділами. Вирішує всі питання, в межах наданих йому прав, і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим особам командно-керівного складу. Забезпечує дотримання чинного законодавства. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації й звітності.