* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Начальник служби газокомпресорної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. У разі обслуговування електрообладнання цеху з електропривідними газоперекачувальними агрегатами повинен мати допуск V групи з електробезпеки.

Знає та застосовує у діяльності: правила технічної експлуатації і безпеки при експлуатації магістральних газопроводів; постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності; обладнання, технологічну схему КС; технологічний режим роботи КС; виробничі потужності і технологію транспортування газу; правила технічної експлуатації та безпечної роботи КС і магістральних газопроводів; схеми постачання КС електроенергією, водою, парою, паливом і стиснутим повітрям; виробничі інструкції; основи економіки, виробництва, праці і керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво експлуатацією газоперекачувальних агрегатів КС, енергосилового, технологічного і допоміжного обладнання, систем водопостачання, каналізації, вентиляції, теплопостачання, установок водоочищення, очисних споруд, систем пожежогасіння, газопроводів середнього і низького тиску, які розташовані на проммайданчику ГКС. Організовує виконання заданого диспетчерською службою оптимального технологічного режиму, забезпечує проведення ремонтів газоперекачувального, енергосилового, технологічного і допоміжного обладнання, виробничих будов і споруд згідно з регламентом ремонтів і затвердженими графіками. Здійснює контроль за проведенням державної, відомчої перевірки, за профілактичним ремонтом контрольно-вимірювальних приладів (КВП), за системами автоматичного керування, релейного захисту, за системами пожежогасіння. Контролює якість ремонту і бере участь у прийманні після ремонту компресорної станції, основного і допоміжного обладнання. Забезпечує технічно правильну та безпечну експлуатацію обладнання ГКС. Здійснює контроль за дотриманням безпечного ведення робіт, що виконуються сторонніми організаціями, безпечного проведення вогневих і газонебезпечних робіт на об'єктах ГКС. Проводить огляд і випробування вантажопідіймальних механізмів, чалок, стропів, посудин, що працюють під тиском, електрообладнання і захисних засобів. Організовує виконання фізико-хімічних аналізів масел, води, газу, хімреагентів тощо, облік витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Забезпечує впровадження і виконання заходів з економії ПЕР і повторне їх використання. Складає заявки і забезпечує ГКС підіймально-транспортними засобами, і інструментом, пристроями, інвентарем, захисними засобами, запасними частинами і матеріалами, необхідними для експлуатації і ремонту. Забезпечує збереження фондів і матеріальних цінностей ГКС. Проводить роботу щодо впровадження нової техніки. Бере участь у роботі комісії з визначення причин аварій і впроваджує заходи щодо запобігання їм. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці. Проводить технічну підготовку персоналу. Керує працівниками служби.