* *
Інструкція для посади "Начальник служби газокомпресорної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби газокомпресорної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. У разі обслуговування електрообладнання цеху з електропривідними газоперекачувальними агрегатами повинен мати допуск V групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила технічної експлуатації і безпеки при експлуатації магістральних газопроводів;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності;
      - обладнання, технологічну схему КС;
      - технологічний режим роботи КС;
      - виробничі потужності і технологію транспортування газу;
      - правила технічної експлуатації та безпечної роботи КС і магістральних газопроводів;
      - схеми постачання КС електроенергією, водою, парою, паливом і стиснутим повітрям;
      - виробничі інструкції;
      - основи економіки, виробництва, праці і керування;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - основи законодавства з охорони навколишнього середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник служби газокомпресорної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби газокомпресорної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби газокомпресорної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби газокомпресорної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво експлуатацією газоперекачувальних агрегатів КС, енергосилового, технологічного і допоміжного обладнання, систем водопостачання, каналізації, вентиляції, теплопостачання, установок водоочищення, очисних споруд, систем пожежогасіння, газопроводів середнього і низького тиску, які розташовані на проммайданчику ГКС.

2.2. Організовує виконання заданого диспетчерською службою оптимального технологічного режиму, забезпечує проведення ремонтів газоперекачувального, енергосилового, технологічного і допоміжного обладнання, виробничих будов і споруд згідно з регламентом ремонтів і затвердженими графіками.

2.3. Здійснює контроль за проведенням державної, відомчої перевірки, за профілактичним ремонтом контрольно-вимірювальних приладів (КВП), за системами автоматичного керування, релейного захисту, за системами пожежогасіння.

2.4. Контролює якість ремонту і бере участь у прийманні після ремонту компресорної станції, основного і допоміжного обладнання.

2.5. Забезпечує технічно правильну та безпечну експлуатацію обладнання ГКС.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням безпечного ведення робіт, що виконуються сторонніми організаціями, безпечного проведення вогневих і газонебезпечних робіт на об'єктах ГКС.

2.7. Проводить огляд і випробування вантажопідіймальних механізмів, чалок, стропів, посудин, що працюють під тиском, електрообладнання і захисних засобів.

2.8. Організовує виконання фізико-хімічних аналізів масел, води, газу, хімреагентів тощо, облік витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).

2.9. Забезпечує впровадження і виконання заходів з економії ПЕР і повторне їх використання.

2.10. Складає заявки і забезпечує ГКС підіймально-транспортними засобами, і інструментом, пристроями, інвентарем, захисними засобами, запасними частинами і матеріалами, необхідними для експлуатації і ремонту.

2.11. Забезпечує збереження фондів і матеріальних цінностей ГКС.

2.12. Проводить роботу щодо впровадження нової техніки.

2.13. Бере участь у роботі комісії з визначення причин аварій і впроваджує заходи щодо запобігання їм.

2.14. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці.

2.15. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.16. Керує працівниками служби.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби газокомпресорної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби газокомпресорної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби газокомпресорної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби газокомпресорної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби газокомпресорної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби газокомпресорної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби газокомпресорної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби газокомпресорної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби газокомпресорної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби газокомпресорної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби газокомпресорної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби газокомпресорної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби газокомпресорної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби газокомпресорної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби газокомпресорної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби газокомпресорної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.