Інструкція для посади "Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на командно-керівних посадах у воєнізованій гірничорятувальній службі не менше 5 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції й інші настановчі документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності служби;
      - чинне законодавство з охорони праці;
      - технічні засоби, тактику й організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій та їх профілактики і запобігання;
      - методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій;
      - обслуговувані службою об'єкти;
      - технологію ведення гірничих робіт, використовувані технічні засоби, ступінь аварійної небезпеки, рівень підготовленості до рятування людей і ліквідації аварій;
      - досягнення гірничорятувальної науки й техніки;
      - досвід ліквідації особливо складних аварій на підприємствах вугільної промисловості та інших галузей;
      - перспективи технічного, економічного й соціального розвитку ДВГРС галузі та підлеглої частини;
      - методи господарювання та основи трудового законодавства;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує, відповідно до чинного Положення про відбування служби у Державній воєнізованій гірничорятувальній службі (ДВГРС), оперативною, профілактичною, господарською та іншими видами діяльності всіх структурних підрозділів гірничорятувальної служби; розроблення на основі наукових прогнозів і соціальних програм перспективних планів її розвитку.

2.2. Розробляє дислокацію оперативних підрозділів, організовує їх діяльність на ефективну взаємодію в режимі цілодобової готовності до рятування людей і ліквідації аварій; забезпечує виконання обов'язків, які випливають з функцій єдиної державної системи дій у надзвичайних ситуаціях, створює необхідні резерви сил і засобів для проведення гірничорятувальних робіт.

2.3. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій.

2.4. Організовує групи оперативно-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт.

2.5. Особисто керує гірничорятувальними роботами під час ліквідації складних підземних аварій.

2.6. У разі потреби спускається в шахту для оцінки ситуації на аварійній ділянці і прийняття рішення з тактики ведення аварійно-рятувальних робіт.

2.7. Організовує і проводить з командирами оперативних підрозділів заняття зі спеціальної підготовки, розбирання процесу проведення гірничорятувальних робіт, які були виконані під час ліквідації особливо складних підземних аварій, а також навчання з тактико-технічної підготовки та інспекторські перевірки у підрозділах.

2.8. Керує підготовкою і підвищенням кваліфікації всього особового складу.

2.9. Організовує проведення аналізу аварій і підготовленості обслуговуваних об'єктів до виконання гірничорятувальних робіт, а також розробляє заходи щодо посилення протиаварійного захисту і разом з обслуговуваними підприємствами забезпечує їх виконання.

2.10. Піклується про соціально-побутові умови й збереження здоров'я особового складу.

2.11. Затверджує всім структурним підрозділам служби плани фінансування і кошторис на утримання.

2.12. Приймає рішення з питань придбання та реалізації основних фондів.

2.13. Укладає договори з підприємствами на обслуговування їх гірничорятувальними підрозділами.

2.14. Вирішує всі питання, в межах наданих йому прав, і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим особам командно-керівного складу.

2.15. Забезпечує дотримання чинного законодавства.

2.16. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.17. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації й звітності.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби державної воєнізованої гірничорятувальної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.