Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; перспективи розвитку виробництва; виробничі потужності шахт (розрізів); методи визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки і технології; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення гірничих робіт; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства, законодавства про охорону навколишнього середовища, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує проведення єдиної технічної політики щодо виконання очисних, підготовчих, розкривних робіт шляхом впровадження та освоєння технологічних схем і карт проведення гірничих виробок та ведення відкритих гірничих робіт: розроблення та удосконалення технічних паспортів для ведення очисних, підготовчих і розкривних робіт, норм витрат матеріальних ресурсів; доведення до шахт (розрізів) планових завдань щодо навантаження на очисний вибій та посування, нормативів проходки підготовчих вибоїв і навантаження на розкривні екскаватори. Здійснює керівництво розробленням заходів щодо удосконалення технології, розвитку комплексної механізації очисних, підготовчих і розкривних робіт, ефективного використання основного гірничошахтового обладнання, впровадження нових економічно ефективних систем розробки. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва; у розробленні заходів щодо поліпшення техніко-економічних показників гірничих робіт, зниження рівня ручної праці, простоїв та втрат робочого часу, зниження втрат вугілля в надрах; у розгляді та погодженні проектів на розкривання та підготовку нових горизонтів; у визначенні потреби в лісових матеріалах та металокріпленні очисних, підготовчих робіт, у складанні заявок на машини та обладнання і готує пропозиції щодо розподілу фондів на них; у розгляді проектів будівництва та реконструкції шахт (розрізів) та підготовці експертних висновків; у розробленні заходів щодо технічного переоснащення шахт (розрізів) і нарощування їх виробничих потужностей; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо зниження виробничого травматизму; в розслідуванні аварій і нещасних випадків; у визначенні тематики наукових досліджень щодо проведення очисних, підготовчих та відкритих гірничих робіт; у промислових випробуваннях нової техніки. Визначає ефективність впроваджуваних технологічних схем. Аналізує роботу швидкісних прохідницьких бригад, високопродуктивних бригад з видобування вугілля. Контролює: впровадження і освоєння технологічних схем; виконання плану проведення гірничих робіт; відповідність розвитку гірничих робіт затвердженим планам і проектам; дотримання правил безпеки та технічної експлуатації під час ведення гірничих робіт. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.