Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та технологію гірничого виробництва; виробничі потужності шахт (розрізів); конструктивні особливості, призначення, правила технічної експлуатації механізованих комплексів і гірничого обладнання; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі механізації та автоматизації виробничих процесів; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує: розробленням технологічних схем, графіків і режимів роботи машин, механізмів, механізованих комплексів, екскаваторів та іншого обладнання, найекономічніших, найефективніших та найбезпечніших умов його експлуатації; розробленням та впровадженням заходів щодо механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких і ручних робіт у виробничих підрозділах на підприємствах і в організаціях. Забезпечує: проведення єдиної технічної політики, заснованої на використанні науково-технічних досягнень та передового досвіду в галузі комплексної механізації; своєчасне введення в експлуатацію гірничошахтового обладнання, машин і механізмів; розроблення та виконання заходів щодо ощадливого витрачання запасних частин, палива, електричної і теплової енергії. Організовує: роботу щодо забезпечення правильної експлуатації обладнання; проведення науково-дослідних та експериментальних робіт; промислове випробування нових засобів механізації, створення резерву гірничошахтового обладнання. Розробляє: технічні напрями, перспективні і річні плани розвитку підприємств та виробничих підрозділів у галузі комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів; пропозиції щодо створення і впровадження нових засобів механізації та розширення сфери їх застосування; заходи щодо поліпшення експлуатації, підвищення надійності та економічності обладнання, створення безпечних і здорових умов праці. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва; в складанні планів і графіків капітального та планово-запобіжних ремонтів обладнання; у прийнятті в експлуатацію нової гірничовидобувної техніки, закінчених будівництвом об'єктів, у розміщенні замовлень на виготовлення засобів механізації виробничих процесів на ремонтних підприємствах; у складанні заявок на обладнання, матеріали та в їх розподіленні; у підготовці технічних нормативів і норм витрат матеріалів, запасних частин та інших матеріальних ресурсів, у розробленні заходів щодо зниження трудомісткості робіт, скорочення чисельності робітників за рахунок введення комплексної механізації; в розслідуванні аварій та розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання. Контролює: дотримання графіків монтажу механізованих комплексів і обладнання; виготовлення нестандартного обладнання, металоконструкцій для будівництва; правильність зберігання резервного і неустановленого обладнання; розроблення та здійснення заходів щодо зниження простоїв і витрат робочого часу. Надає підприємствам методичну допомогу у вирішенні технічних питань, пов'язаних з комплексною механізацією та автоматизацією виробничих процесів. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації і звітності.