Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку і технологію гірничого виробництва; правила технічної експлуатації і режими роботи гірничотранспортного обладнання; технологію ремонту рухомого складу залізничного транспорту; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і техніки в галузі гірничого транспорту; основи економіки, організації роботи залізничного і внутрішньокар'єрного транспорту, виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує: розроблення розрізами раціональних колійних схем із урахуванням перспективного розвитку гірничих робіт; правильну експлуатацію та утримання рухомого складу; виконання планів перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів на розрізах; ефективне використання рухомого складу і транспортних засобів. Організовує: взаємодію промислового і магістрального залізничного транспорту, виконання єдиного технологічного процесу роботи під'їзних колій і станцій прилягання МШС, розроблення режимів рухомого складу, обладнання і апаратури; промислові випробування нових видів транспорту. Розроблює: пропозиції щодо поліпшення роботи внутрішньокар'єрного транспорту; збільшення термінів його служби та ефективного використання; перспективні і річні плани перевезення вантажів залізничним транспортом; заходи щодо використання внутрішніх резервів в експлуатаційній роботі. Забезпечує: розроблення та впровадження заходів щодо технічного удосконалення залізничного транспорту, підготовку всіх служб експлуатації для безперебійної роботи в зимових умовах; впровадження нової техніки, передового досвіду; розроблення та впровадження заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці; розроблення норм витрат паливо-мастильних матеріалів, електроенергії. Проводить експертизу науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що стосуються залізничного транспорту. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку підприємств; у розробленні перспективних планів розвитку залізничних колій, збільшенні їх пропускної та перевізної здатності; в складанні планів ведення відкритих гірничих робіт; у розробленні планів впровадження нової техніки; в складанні планів капітального будівництва по об'єктах залізничного транспорту на діючих та реконструйованих розрізах; у підготовці договорів на експлуатацію під'їзних колій; у складанні планів матеріально-технічного постачання та розподілу виділених фондів по виробничих одиницях; у прийнятті в експлуатацію нових транспортних засобів; у виявленні та розслідуванні причин травматизму, катастроф, аварій та браку, в розробленні заходів щодо їх усунення; в перевірках дотримання правил охорони праці, промислової санітарії, протипожежного захисту та технічної експлуатації транспортних засобів. Аналізує результати застосування колійних схем; використання парку локомотивів. Контролює: роботу екскаваторів, які роблять нарізку і підготовку нових горизонтів на розрізах; технічний стан рухомого складу, який перебував в експлуатації; виконання планів та графіків екіпірування рухомого складу; списання непридатного обладнання; технічне навчання машиністів та їх помічників, працівників служб експлуатації; своєчасне складання та перегляд техніко-розпорядчих актів станцій, місцевих інструкцій та іншої технічної документації. Готує висновки на технічні проекти та робочі креслення розрізів, що будуються і реконструюються, з питань, що стосуються промислового транспорту. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.