Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Завідувач відеотеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта в галузі управління.

Знає та застосовує у діяльності: правила і порядок прийому і видавання відеоматеріалів; правила прокату відеофільмів; правила експлуатації технічних засобів і обладнання; положення та інструкції про облік відеоматеріалів; правила і порядок зберігання відеоматеріалів; діючий відеофонд; основні принципи та методи формування фонду; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботами, які охоплюють приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і видачу відеофільмів, відеоматеріалів, чистих касет, реклами; забезпечує їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів. Здійснює комплектування відеофонду на основі вивчення каталогів, журналів тощо. Вживає заходів щодо створення умов для своєчасного задовільнення запитів на відеоматеріали та відеофільми, удосконалення обслуговування. Контролює своєчасне повернення відеоматеріалів, відеофільмів. Організовує оперативний облік відеофонду і проведення періодичних інвентаризацій. Очолює роботу з рекламування та ефективного просування відеопрограм (художніх, науково-популярних, мультиплікаційних, учбових фільмів); концертів, спортивних програм тощо. Здійснює контроль за станом відеофонду, своєчасним його відновленням і поповненням, додержанням у приміщенні відеотеки умов, необхідних для забезпечення зберігання відеоматеріалів. Контролює своєчасне виконання технічного обслуговування та ремонту технічних засобів і обладнання відеотеки. Здійснює списання із діючого фонду непридатних для використання відеоматеріалів відповідно до встановленого порядку. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення розрахунків, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності. Контролює додержання працівниками відеотеки правил внутрішнього трудового розпорядку.