Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач відділу художнього оформлення видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва, редакційне й поліграфічне устаткування; вітчизняний та світовий досвід оформлення друкованої продукції; методи художнього оформлення видань; порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод; основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з художнього оформлення друкованої продукції. Забезпечує відповідність оформлення змісту й призначенню видань. Розробляє річні й перспективні плани художнього оформлення видань. Складає кошториси витрат на художнє оформлення видань. Перевіряє проекти художнього оформлення видань, ескізи обкладинок, оправ, оригінали ілюстрацій, візує їх. Контролює якість поліграфічного відтворення елементів художнього оформлення видань. Переглядає та візує сигнальні примірники. Бере участь у підготовленні замовлень на матеріали для оформлення та оздоблення видань. Раціонально розподіляє роботу між художніми редакторами, відповідає за своєчасне та якісне її виконання. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Укладає договори з позаштатними художниками, перевіряє їх роботу, оформляє документи на оплату праці. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.