Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції; нормативні документи з техніки виконання фото- і фотокопіювальних робіт; основи технології редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; вітчизняний та світовий досвід у галузі фотожурналістики, художнього оформлення друкованої продукції; порядок укладення виконання договорів, контрактів, угод; основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з ілюстрування та художнього оформлення періодичного видання, контролює його ідейно-художній рівень. Забезпечує відповідність оформлення змісту друкованого матеріалу. Бере участь у розробленні проекту художнього оформлення періодичного видання згідно зі заявками редакцій. Визначає кількість і розміщення фотоілюстрацій у періодичному виданні. Розробляє індивідуальні графіки підготовлення і здавання у виробництво фотооригіналів. Контролює якість фотоілюстративних матеріалів, визначає придатність їх до поліграфічного відтворення, візує оригінали ілюстрацій, фотографій, відбитків репродукцій. Розробляє заходи з підвищення якості ілюстрування періодичних видань. Оформляє документи про надання дозволу на проведення фотознімання, приводить фотознімки у відповідність до поданих замовниками сценаріїв. Раціонально розподіляє роботу між фотокореспондентами, відповідає за своєчасне та якісне її виконання. Укладає договори з позаштатними фотокореспондентами, перевіряє їх роботу, оформляє документи на оплату праці. Відповідає за облік, систематизацію та зберігання фототеки видавництва, забезпечує оперативне надходження у фонди фотооригіналів. Контролює освоєння та впровадження в практику сучасної фотознімальної техніки, новітньої технології лабораторного оброблення і технологічного підготовлення видавничих оригіналів до поліграфічного відтворення. Стежить за використанням фотоустаткування, перевіряє використання фотоматеріалів, відповідає за їх зберігання. Розробляє і пропонує до впровадження нові види фотоілюстрацій. Оцінює якість авторських фотознімків. Керує розробленням квартальних і місячних планів фотознімання та контролює їх виконання. Готує угоди із замовниками на проведення фотознімання. Підвищує свій фаховий рівень. Бере участь у виробничих нарадах. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.