* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу художнього оформлення видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу художнього оформлення видань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції;
      - технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва, редакційне й поліграфічне устаткування;
      - вітчизняний та світовий досвід оформлення друкованої продукції;
      - методи художнього оформлення видань;
      - порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод;
      - основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Завідувач відділу художнього оформлення видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу художнього оформлення видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу художнього оформлення видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу художнього оформлення видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з художнього оформлення друкованої продукції.

2.2. Забезпечує відповідність оформлення змісту й призначенню видань.

2.3. Розробляє річні й перспективні плани художнього оформлення видань.

2.4. Складає кошториси витрат на художнє оформлення видань.

2.5. Перевіряє проекти художнього оформлення видань, ескізи обкладинок, оправ, оригінали ілюстрацій, візує їх.

2.6. Контролює якість поліграфічного відтворення елементів художнього оформлення видань.

2.7. Переглядає та візує сигнальні примірники.

2.8. Бере участь у підготовленні замовлень на матеріали для оформлення та оздоблення видань.

2.9. Раціонально розподіляє роботу між художніми редакторами, відповідає за своєчасне та якісне її виконання.

2.10. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників.

2.11. Укладає договори з позаштатними художниками, перевіряє їх роботу, оформляє документи на оплату праці.

2.12. Проводить виховну роботу в колективі.

2.13. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.14. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу художнього оформлення видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу художнього оформлення видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу художнього оформлення видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу художнього оформлення видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу художнього оформлення видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу художнього оформлення видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу художнього оформлення видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу художнього оформлення видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.