* *
Інструкція для посади "Завідувач відеотеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відеотеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта в галузі управління. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила і порядок прийому і видавання відеоматеріалів;
      - правила прокату відеофільмів;
      - правила експлуатації технічних засобів і обладнання;
      - положення та інструкції про облік відеоматеріалів;
      - правила і порядок зберігання відеоматеріалів;
      - діючий відеофонд;
      - основні принципи та методи формування фонду;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Завідувач відеотеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відеотеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відеотеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відеотеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами, які охоплюють приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і видачу відеофільмів, відеоматеріалів, чистих касет, реклами; забезпечує їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів.

2.2. Здійснює комплектування відеофонду на основі вивчення каталогів, журналів тощо.

2.3. Вживає заходів щодо створення умов для своєчасного задовільнення запитів на відеоматеріали та відеофільми, удосконалення обслуговування.

2.4. Контролює своєчасне повернення відеоматеріалів, відеофільмів.

2.5. Організовує оперативний облік відеофонду і проведення періодичних інвентаризацій.

2.6. Очолює роботу з рекламування та ефективного просування відеопрограм (художніх, науково-популярних, мультиплікаційних, учбових фільмів); концертів, спортивних програм тощо.

2.7. Здійснює контроль за станом відеофонду, своєчасним його відновленням і поповненням, додержанням у приміщенні відеотеки умов, необхідних для забезпечення зберігання відеоматеріалів.

2.8. Контролює своєчасне виконання технічного обслуговування та ремонту технічних засобів і обладнання відеотеки.

2.9. Здійснює списання із діючого фонду непридатних для використання відеоматеріалів відповідно до встановленого порядку.

2.10. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення розрахунків, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.

2.11. Контролює додержання працівниками відеотеки правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відеотеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відеотеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відеотеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відеотеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відеотеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відеотеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відеотеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відеотеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відеотеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відеотеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відеотеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відеотеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відеотеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відеотеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відеотеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відеотеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.