* *
Інструкція для посади "Завідувач гірничих робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач гірничих робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня, професіоналів або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, технологічні схеми ведення будівельних і гірничо-капітальних робіт;
      - будівельні норми і правила, єдині норми і розцінки;
      - норми технічного проектування;
      - перспективи розвитку галузі й шахти;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач гірничих робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач гірничих робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач гірничих робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач гірничих робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання робіт на об'єктах, які будуються та реконструюються, відповідно до розроблених проектів будівництва, технології й технічної документації; виконання вимог та норм правил безпеки, охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту під час виконання робіт.

2.2. Здійснює контроль за процесом будівництва об'єктів і якістю виконуваних робіт, організовує здавання і введення в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.

2.3. Забезпечує об'єкти, що реконструюються, проектно-кошторисною документацією та обладнанням, раціональне використання капітальних вкладень та підвищення їх ефективності.

2.4. Розробляє проекти перспективних і річних планів капітального будівництва й реконструкції на шахті, механізації гірничопрохідницьких та будівельно-монтажних робіт.

2.5. Складає внутрішньобудівельні титульні списки на об'єкти, які будуються та реконструюються.

2.6. Розробляє й організовує впровадження заходів щодо поліпшення використання машин, механізмів та іншого обладнання в капітальному будівництві шахт.

2.7. Здійснює розроблення і впровадження заходів з удосконалення організації праці, підвищення рентабельності виконуваних робіт, скорочення термінів їх виконання й зниження вартості, покращення й здешевлення проектно-пошукових робіт.

2.8. Готує з підрядними організаціями проекти будівельно-монтажних і проектно-пошукових робіт та з постачальниками на постачання обладнання й матеріалів для капітального будівництва і контролює виконання цих договорів.

2.9. Організовує розгляд питань, пов'язаних із зміною проектних рішень, і готує погодження їх з проектними організаціями.

2.10. Готує заявки на обладнання й матеріали для об'єктів, які будуються та реконструюються.

2.11. Оформляє банківські операції за укладеними договорами з підрядними організаціями й вживає заходів щодо забезпечення підрядних і будівельних організацій, які виконують роботи на шахті, послугами внутрішньошахтового транспорту, вентиляції, енергопостачання та іншими послугами.

2.12. Здійснює контроль за складанням передбаченої звітності.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач гірничих робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач гірничих робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач гірничих робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач гірничих робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач гірничих робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач гірничих робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач гірничих робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач гірничих робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач гірничих робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач гірничих робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач гірничих робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач гірничих робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач гірничих робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач гірничих робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач гірничих робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач гірничих робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.