* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо художнього оформлення друкованої продукції;
      - нормативні документи з техніки виконання фото- і фотокопіювальних робіт;
      - основи технології редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва;
      - вітчизняний та світовий досвід у галузі фотожурналістики, художнього оформлення друкованої продукції;
      - порядок укладення виконання договорів, контрактів, угод;
      - основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з ілюстрування та художнього оформлення періодичного видання, контролює його ідейно-художній рівень.

2.2. Забезпечує відповідність оформлення змісту друкованого матеріалу.

2.3. Бере участь у розробленні проекту художнього оформлення періодичного видання згідно зі заявками редакцій.

2.4. Визначає кількість і розміщення фотоілюстрацій у періодичному виданні.

2.5. Розробляє індивідуальні графіки підготовлення і здавання у виробництво фотооригіналів.

2.6. Контролює якість фотоілюстративних матеріалів, визначає придатність їх до поліграфічного відтворення, візує оригінали ілюстрацій, фотографій, відбитків репродукцій.

2.7. Розробляє заходи з підвищення якості ілюстрування періодичних видань.

2.8. Оформляє документи про надання дозволу на проведення фотознімання, приводить фотознімки у відповідність до поданих замовниками сценаріїв.

2.9. Раціонально розподіляє роботу між фотокореспондентами, відповідає за своєчасне та якісне її виконання.

2.10. Укладає договори з позаштатними фотокореспондентами, перевіряє їх роботу, оформляє документи на оплату праці.

2.11. Відповідає за облік, систематизацію та зберігання фототеки видавництва, забезпечує оперативне надходження у фонди фотооригіналів.

2.12. Контролює освоєння та впровадження в практику сучасної фотознімальної техніки, новітньої технології лабораторного оброблення і технологічного підготовлення видавничих оригіналів до поліграфічного відтворення.

2.13. Стежить за використанням фотоустаткування, перевіряє використання фотоматеріалів, відповідає за їх зберігання.

2.14. Розробляє і пропонує до впровадження нові види фотоілюстрацій.

2.15. Оцінює якість авторських фотознімків.

2.16. Керує розробленням квартальних і місячних планів фотознімання та контролює їх виконання.

2.17. Готує угоди із замовниками на проведення фотознімання.

2.18. Підвищує свій фаховий рівень.

2.19. Бере участь у виробничих нарадах.

2.20. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників.

2.21. Проводить виховну роботу в колективі.

2.22. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни.

2.23. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу фотоілюстрування періодичних видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.