* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу технічного редагування видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу технічного редагування видань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні та нормативні матеріали щодо технічного редагування друкованої продукції;
      - технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва, редакційне й поліграфічне устаткування;
      - методи технічного редагування видань;
      - основи управління, економіки, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Завідувач відділу технічного редагування видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу технічного редагування видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу технічного редагування видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу технічного редагування видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з технічного редагування рукописів і коректур.

2.2. Перевіряє комплектність, якість технічного підготовлення рукописів, які передаються із редакцій до відділу.

2.3. Відповідно до вимог технологічних інструкцій визначає придатність оригіналів оформлення та ілюстрацій для поліграфічного відтворення.

2.4. Контролює якість розмітки рукописів, перевіряє технічні видавничі специфікації на видання.

2.5. Забезпечує виконання технічного редагування рукописів і коректур згідно з графіками здавання рукописів до складання.

2.6. Контролює дотримання вимог технічного редагування в процесі поліграфічного відтворення оригіналу.

2.7. Забезпечує відповідність технічного оформлення видань їх змісту.

2.8. Раціонально розподіляє роботу між технічними редакторами, відповідає за її виконання.

2.9. Здійснює добір кадрів, створює умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників.

2.10. Проводить виховну роботу в колективі.

2.11. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу технічного редагування видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу технічного редагування видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу технічного редагування видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу технічного редагування видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу технічного редагування видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу технічного редагування видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу технічного редагування видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу технічного редагування видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу технічного редагування видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу технічного редагування видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу технічного редагування видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу технічного редагування видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу технічного редагування видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу технічного редагування видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу технічного редагування видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу технічного редагування видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.