* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Завідувач гірничих робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня, професіоналів або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, технологічні схеми ведення будівельних і гірничо-капітальних робіт; будівельні норми і правила, єдині норми і розцінки; норми технічного проектування; перспективи розвитку галузі й шахти; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання робіт на об'єктах, які будуються та реконструюються, відповідно до розроблених проектів будівництва, технології й технічної документації; виконання вимог та норм правил безпеки, охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту під час виконання робіт. Здійснює контроль за процесом будівництва об'єктів і якістю виконуваних робіт, організовує здавання і введення в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів. Забезпечує об'єкти, що реконструюються, проектно-кошторисною документацією та обладнанням, раціональне використання капітальних вкладень та підвищення їх ефективності. Розробляє проекти перспективних і річних планів капітального будівництва й реконструкції на шахті, механізації гірничопрохідницьких та будівельно-монтажних робіт. Складає внутрішньобудівельні титульні списки на об'єкти, які будуються та реконструюються. Розробляє й організовує впровадження заходів щодо поліпшення використання машин, механізмів та іншого обладнання в капітальному будівництві шахт. Здійснює розроблення і впровадження заходів з удосконалення організації праці, підвищення рентабельності виконуваних робіт, скорочення термінів їх виконання й зниження вартості, покращення й здешевлення проектно-пошукових робіт. Готує з підрядними організаціями проекти будівельно-монтажних і проектно-пошукових робіт та з постачальниками на постачання обладнання й матеріалів для капітального будівництва і контролює виконання цих договорів. Організовує розгляд питань, пов'язаних із зміною проектних рішень, і готує погодження їх з проектними організаціями. Готує заявки на обладнання й матеріали для об'єктів, які будуються та реконструюються. Оформляє банківські операції за укладеними договорами з підрядними організаціями й вживає заходів щодо забезпечення підрядних і будівельних організацій, які виконують роботи на шахті, послугами внутрішньошахтового транспорту, вентиляції, енергопостачання та іншими послугами. Здійснює контроль за складанням передбаченої звітності.