* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник електролізу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника електролізу 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему електролізного відділення і основи електротехніки; технологічний режим і правила регулювання процесу; будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості розчинів електролітів і отриманих продуктів; державні стандарти на сировину.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес електролізу на електролізерах зі струмовим навантаженням понад 20000 ампер і з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Керує регулювальними пристроями. Контролює ізоляцію, заміряє потенціали на електролізері. Обслуговує відділення прийому та підігріву розсолу, водневі гідрозатвори, водневе відділення. Здійснює операцію пуску та зупинки водневих компресорів, хлорних компресорів. Обслуговує газгольдери.