* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник електролізу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника електролізу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему електролізного відділення і основи електротехніки; будову і конструктивні особливості основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості розчинів електролітів і отриманих продуктів, сировини, яка застосовується, та її властивості; технологічний режим і правила регулювання процесу; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес електролізу на електролізерах зі струмовим навантаженням понад 20000 ампер. Контролює та регулює параметри процесу: напругу електричного струму, температуру і рівень в електролізерох, склад розчинів електролітів, вихід і якість продуктів розкладання. Регулює подавання охолоджуючої води в катодні та анодні холодильники, готує електролізери до шунтовання, промиває, заміняє, вимикає та вмикає серії. Стежить за роботою і станом всього устаткування відділення електролізу, готує та очищає розчини електролітів, сушить і транспортує отримані продукти. Провадить контрольні аналізи. У разі потреби зупиняє устаткування та вмикає до роботи після зупинки з доведенням до нормального технологічного режиму. Обслуговує контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики, запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Керує апаратниками, які обслуговують електролізери зі струмовим навантаженням від 5000 до 20000 ампер.