Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник електролізу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника електролізу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу електролізу і основи електротехніки; будову і принцип роботи електролізерів різних конструкцій, контрольно-вимірювальних приладів і схему арматури, комунікацій; фізико-хімічні властивості розчинів солей, основ, кислот; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес електролізу на електролізерах зі агрумовим навантаженням від 5000 до 20000 ампер. Готує розчини електролітів, дозує та подає в електролізери воду, розчини електролітів та інші компоненти, подає постійний електричний струм. Контролює та регулює напругу електричного струму, склад електролітів та інших параметрів процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує електролізери різних конструкцій: періодичного і безперервного типу, діафрагмових і ртутних. Наповнює електролізні ванни каустичним плавом та зливає відходи каустика з ванн. Відбирає продукти розкладання або електрохімічного синтезу з електролізеров. Очищає, промиває, білить, фарбує електролізери. Стежить за станом устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту. Оцінює їх якість за результатами аналізів. Керує апаратниками, які обслуговують електролізери з струмовим навантаженням до 5000 ампер.