* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Апаратник електролітичного знежирення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи підналагодження устаткування, яке обслуговує; будову універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; властивості електролітів і розчинів; методи коректування складу розчинів, сортамент і марки сталі, які підлягають знежиренню.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес електролітичного знежирення штабів жерсті та різних деталей на агрегатах безперервної дії під керівництвом апаратника електролітичного знежирення вищої кваліфікації. Протягує штаби жерсті через ванни знежирення та щітково-мийну машину під час пуску агрегату та обривання штаби і забезпечує правильне проходження штаби через агрегати та сушильний пристрій. Регулює подавання розчину та гарячої води в щітково-мийні машини. Коректує склад електроліту у ваннах; розмішує відпрацьований розчин електроліту. Підналагоджує агрегат. Бере участь у ремонті устаткування агрегату.