* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Апаратник електролітичного знежирення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника електролітичного знежирення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні, електричні схеми у межах роботи, яку виконує, і правила налагодження устаткування, яке обслуговує; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; фізико-хімічні основи процесу знежирення у межах роботи, яку виконує; методи аналізу електролітів та розчинів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес електролітичного знежирення штабів жерсті та різних деталей на агрегатах безперервної дії зі швидкістю руху штаби до 3 м/сек. Стежить за якістю знежирення металу та станом поверхні штаби, за концентрацією та станом електроліту ванн знежирення і баків щітково-мийних машин, за роботою контрольно-вимірювальних приладів, температурним режимом повітря, за станом розчину електроліту і води, силою струму та напругою у ваннах знежирення. Налагоджує агрегат.