* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Провідний інженер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера (хімічні технології) I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні та нормативні матеріали, що регламентують виробничу діяльність підприємства; технологічні схеми та процеси, технологічні регламенти виробництва продукції; методи контролю процесу виробництва та контролю готової продукції; вимоги державних стандартів на сировину, матеріали та продукцію, що випускається; норми витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів на одиницю продукції, що випускається; порядок розрахунку виробничих потужностей; методи дослідження та проведення експериментальних робіт; спеціальну науково-технічну та патентну літературу; вітчизняні та світові науково-технічні досягнення і передовий досвід з питань дослідження або розроблення в аналогічних галузях промисловості; порядок та правила розроблення, складання, ведення та оформлення технічної облікової та звітної документації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок проведення робіт з атестації робочих місць; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього природного середовища; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує розрахунки виробничих потужностей та завантаження устаткування по цехах і виробництвах підприємства. Розробляє технічну документацію з технології виробництва та контролю якості, прогресивні нормативи витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів на одиницю продукції, яка випускається. Вносить своєчасно зміни та доповнення до чинних технологічних регламентів, схем та інструкцій по робочих місцях у зв'язку зі змінами в технологічних процесах і приписами органів вищого рівня. Бере участь в розгляданні технічних проектів на будівництво та реконструкцію виробництва. Готує вихідні дані для складання планів, кошторисів, заявок на матеріали, устаткування тощо. Виконує науково-дослідні та експериментальні роботи з удосконалення та інтенсифікації технології виробництва, якості готової продукції, освоєння нової техніки, зменшення витратних норм сировини, матеріалів та енергоресурсів, скорочення і використання відходів виробництва та з охорони навколишнього середовища. Бере участь у впровадженні розроблених технічних рішень у виробництво. Узагальнює досвід впровадження результатів дослідження та розроблених технічних рішень. Бере участь у проведенні атестації робочих місць, розробляє та впроваджує заходи з їх раціоналізації та скорочення застосування ручної праці. Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної та світової науки і техніки з питань дослідження або розроблення. Бере участь у підготовленні публікацій, складанні заявок на винаходи та відкриття. Складає технічні звіти про виконану роботу за затвердженими формами та в установлені терміни. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконує правила внутрішнього трудового розпорядку.