* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Провідний інженер гірничорятувальної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера (районний) гірничорятувальної служби I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інші настановчі і нормативні документи, що стосуються діяльності і перспективи розвитку гірничорятувальної служби; технологію ведення робіт; використовувані засоби механізації, показники небезпеки; рівень підготовленості обслуговуваних підприємств для рятування людей та ліквідації аварій та забезпеченості засобами пожежогасіння, рятування і саморятування людей; наукові основи, технологію, тактику та організацію аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації аварій різних видів: диспозиції виїздів у підрозділах і використання спеціальної техніки на обслуговуваних підприємствах; порядок відправлення особового складу і технічних засобів на ліквідацію аварій; нормативні і методичні документи та положення щодо профілактики аварій; порядок розроблення і погодження планів ліквідації аварій; терміни подання і складання звітних документів і заявок; методичні положення щодо виготовлення депресійних, газових і радіаційних знімань; документацію аналітичних лабораторій та інших структурних підрозділів, які займаються профілактичною роботою на обслуговуваних об'єктах; норми засобів пожежогасіння в різних місцях і гірничих виробках; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи щодо удосконалення оперативно-технічної діяльності та підвищення боєготовності підрозділів гірничорятувальної служби. Особисто бере участь у роботі командного пункту під час ліквідації аварії. Аналізує роботи з ліквідації аварій, розробляє і реалізує заходи щодо покращання оперативно-технічної роботи. Контролює оперативно-технічну готовність підрозділів, виконання графіків несення служби та спеціальної підготовки підрозділів і командного складу, розпорядку дня в підрозділах. Впроваджує нормативні, розпорядчі та методичні документи, які регламентують діяльність служби. Визначає потребу в технічних засобах та матеріалах аварійного призначення, контролює правильне їх використання, обслуговування і зберігання, терміни ремонту і готовність до негайного застосування. Організовує метрологічне забезпечення апаратури, обладнання і спеціальних технічних засобів, установлює періодичність перевірок засобів вимірювання і розробляє графіки їх проведення. Бере участь у розробленні табеля технічного оснащення, проведенні випробувань, впровадженні нових технічних засобів і способів ведення аварійно-рятувальних, технічних та водолазних робіт. Здійснює контроль за профілактичною діяльністю відповідних служб, підрозділів на обслуговуваних підприємствах; готовність шахтових гірничорятувальних станцій до виконання своїх обов'язків; виконання робіт щодо запобігання аварій; підвищення протиаварійної готовності підприємств. Забезпечує своєчасне проведення на обслуговуваних об'єктах депресійних, газових і радіаційних знімань, контролює роботу газоаналітичних лабораторій. Бере участь у виробленні й реалізації планів дислокацій підрозділів центральної служби і шахтових гірничорятувальних станцій; розробленні диспозицій виїздів підрозділів на аварії. Надає методичну і технічну допомогу підрозділам в проведенні раціоналізаторської винахідницької роботи. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення програм і тематики підготовки рядового і командного складу підрозділів. Веде встановлений облік, звітність, документацію з оперативно-технічної, профілактичної та іншої роботи.