* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аеронавігаційної інформації I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою.

Знає та застосовує у діяльності: керівні, нормативні та правові документи; організацію робіт з планування, виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації, під час обслуговування повітряного руху і фактичний стан видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України; зміст і структуру об'єднаного пакета аеронавігаційної інформації України; зміст, вимоги і технологію розробки аеронавігаційних документів; документи, стандарти і рекомендовану практику ІКАО під час розробки документів аеронавігаційної інформації; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу фахівців відділу і забезпечує багатоступеневу роботу з перевірки достовірності зібраної аеронавігаційної інформації. Вимагає уважного виконання функціональних обов'язків працівниками під час роботи з документами, що несуть в собі як постійну, так і тимчасового характеру інформацію; приділяє увагу характеру змін аеронавігаційної інформації і своєчасному її введенню до бази аеронавігаційних даних. Аналізує і сумісно працює при розгляді нових пропозицій або змін в аеронавігаційній інформації; стежить за процесом оперативної обробки аеронавігаційної інформації і підготовки підстав для внесення до аеронавігаційної бази даних. Готує проект тексту повідомлень служби аеронавігаційної інформації для своєчасного інформування користувачів про зміни аеронавігаційної інформації. Контролює видання та розповсюдження змін в документах аеронавігаційної інформації України, які видаються через Центр аеронавігаційної інформації (ЦАІ) Російської Федерації. Накопичує інформацію щодо розбіжностей її з аеронавігаційними документами України; аналізує і опрацьовує пропозиції від підприємств, організацій і авіакомпаній щодо змін аеронавігаційної інформації. Веде контрольні екземпляри аеронавігаційних документів, які знаходяться на обліку в відділі та розподіляє відповідні розділи і збірники за конкретними працівниками (збірник АНІ (АІР) України, збірники видання ЦАІ Росії, фірми "Джеппесон", тощо). Супроводжує ведення інструкцій з виконання польотів на аеродромах, контролює наявність інформації і збереження її на електронних носіях. Проводить заходи, спрямовані на удосконалення автоматизації процесів, контролю поопераційної обробки аеронавігаційної інформації; утримує технічні засоби у робочому стані; веде облік документів АНІ і поправок (AIP AMDT, AIRAC AIP AMDT), доповнень (AIP SUP) та змін до AIP. Аналізує і разом з тим працює під час розгляду нових пропозицій або змін в аеронавігаційній інформації; виконує обробку оперативної аеронавігаційної інформації, що надходить до служби аеронавігаційної інформації. Отримує та опрацьовує затверджені поправки від підприємств, організацій і авіакомпаній щодо змін в аеронавігаційній інформації. Вносить зміни в документи аеронавігаційної інформації, за які відповідає відділ інформації. Проводить аналіз на відповідність та ідентичність аеронавігаційної інформації, що міститься в документах аеронавігаційної інформації. Готує пропозиції, спрямовані на автоматизацію процесів збору, обробки та поопераційного контролю аеронавігаційної інформації.