* *
Інструкція для посади "Провідний інженер аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер аеронавігаційної інформації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аеронавігаційної інформації I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні, нормативні та правові документи;
      - організацію робіт з планування, виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації, під час обслуговування повітряного руху і фактичний стан видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України;
      - зміст і структуру об'єднаного пакета аеронавігаційної інформації України;
      - зміст, вимоги і технологію розробки аеронавігаційних документів;
      - документи, стандарти і рекомендовану практику ІКАО під час розробки документів аеронавігаційної інформації;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Провідний інженер аеронавігаційної інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер аеронавігаційної інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер аеронавігаційної інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер аеронавігаційної інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу фахівців відділу і забезпечує багатоступеневу роботу з перевірки достовірності зібраної аеронавігаційної інформації.

2.2. Вимагає уважного виконання функціональних обов'язків працівниками під час роботи з документами, що несуть в собі як постійну, так і тимчасового характеру інформацію; приділяє увагу характеру змін аеронавігаційної інформації і своєчасному її введенню до бази аеронавігаційних даних.

2.3. Аналізує і сумісно працює при розгляді нових пропозицій або змін в аеронавігаційній інформації; стежить за процесом оперативної обробки аеронавігаційної інформації і підготовки підстав для внесення до аеронавігаційної бази даних.

2.4. Готує проект тексту повідомлень служби аеронавігаційної інформації для своєчасного інформування користувачів про зміни аеронавігаційної інформації.

2.5. Контролює видання та розповсюдження змін в документах аеронавігаційної інформації України, які видаються через Центр аеронавігаційної інформації (ЦАІ) Російської Федерації.

2.6. Накопичує інформацію щодо розбіжностей її з аеронавігаційними документами України; аналізує і опрацьовує пропозиції від підприємств, організацій і авіакомпаній щодо змін аеронавігаційної інформації.

2.7. Веде контрольні екземпляри аеронавігаційних документів, які знаходяться на обліку в відділі та розподіляє відповідні розділи і збірники за конкретними працівниками (збірник АНІ (АІР) України, збірники видання ЦАІ Росії, фірми "Джеппесон", тощо).

2.8. Супроводжує ведення інструкцій з виконання польотів на аеродромах, контролює наявність інформації і збереження її на електронних носіях.

2.9. Проводить заходи, спрямовані на удосконалення автоматизації процесів, контролю поопераційної обробки аеронавігаційної інформації; утримує технічні засоби у робочому стані; веде облік документів АНІ і поправок (AIP AMDT, AIRAC AIP AMDT), доповнень (AIP SUP) та змін до AIP.

2.10. Аналізує і разом з тим працює під час розгляду нових пропозицій або змін в аеронавігаційній інформації; виконує обробку оперативної аеронавігаційної інформації, що надходить до служби аеронавігаційної інформації.

2.11. Отримує та опрацьовує затверджені поправки від підприємств, організацій і авіакомпаній щодо змін в аеронавігаційній інформації.

2.12. Вносить зміни в документи аеронавігаційної інформації, за які відповідає відділ інформації.

2.13. Проводить аналіз на відповідність та ідентичність аеронавігаційної інформації, що міститься в документах аеронавігаційної інформації.

2.14. Готує пропозиції, спрямовані на автоматизацію процесів збору, обробки та поопераційного контролю аеронавігаційної інформації.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер аеронавігаційної інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер аеронавігаційної інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер аеронавігаційної інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер аеронавігаційної інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер аеронавігаційної інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер аеронавігаційної інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.